กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ไม่ต้องมีเป็นสิบล้านก็จัดพอร์ตได้”

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุน นำโดยคุณ พัสสนีย์ กิตติอัครเสถียร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุน  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ไม่ต้องมีเป็นสิบล้านก็จัดพอร์ตได้” ให้แก่ลูกค้า Plan your money วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ โดยฟังการบรรยายจากคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.กรุงศรี มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดพอร์ตการลงทุน และแนะนำเทคนิคด้านการลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าแป็นอย่างดี