สัมมนา “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


สัมมนา “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ทีม Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนา “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุน การใช้จ่าย รวมถึงการบริหารสินเชื่อฯ ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการเงินแก่พนักงานฯ ต่อไป

Workshop “Financial Management 360” at Ayudhya Capital Services Co.,Ltd.

Krungsri Plan Your Money organized a seminar – Financial Management 360 on August 11, 2017 at Ayudhya Capital Services Co.,Ltd. Providing suggestion planning on investment, cash flow and loan through banking products in order to be an implementation guideline of income management and improve financial management skills for the participants.