สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เปิดโลกการลงทุน สร้าง wealth ตั้งแต่วัยเรียน
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เปิดโลกการลงทุน สร้าง wealth ตั้งแต่วัยเรียน
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เปิดโลกการลงทุน สร้าง wealth ตั้งแต่วัยเรียน
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “เปิดโลกการลงทุน สร้าง wealth ตั้งแต่วัยเรียน”
Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ University and First Jobber segment มหาวิทยาลัยสยาม

Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกการลงทุน สร้าง wealth ตั้งแต่วัยเรียน” เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนการเงิน และการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินแก่นักศึกษา

Financial Seminar “Wealth Creation For Students @ Siam University”
Krungsri Plan Your Money in association University and First Jobber segment

Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Wealth Creation For Students” on Nov 20th, 2019 at Siam University. The seminar outline personal financial management for saving plan as well as basic guideline on investment in mutual fund through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for student to apply to investment solutions.