ไปหน้า Krungsri.com
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา
กดนัด
กดนัด
สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ทีม Krungsri Plan Your Money ได้ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “การวางแผนการออม และวางแผนภาษี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสอนแนวคิดพื้นฐานเรื่องการเงินพร้อมให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนการบริหารเงินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนออมและลงทุน รวมทั้งการวางแผนภาษีให้กับอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 80 คน โดยวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้การบริหารเงินพร้อมทั้งวางแผนภาษี