สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา Plan Your Money มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ทีม Krungsri Plan Your Money ได้ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “การวางแผนการออม และวางแผนภาษี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสอนแนวคิดพื้นฐานเรื่องการเงินพร้อมให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนการบริหารเงินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนออมและลงทุน รวมทั้งการวางแผนภาษีให้กับอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 80 คน โดยวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้การบริหารเงินพร้อมทั้งวางแผนภาษี