Plan Your Money Seminar Krungsri Consumer ACADEMY
Plan Your Money Seminar Krungsri Consumer ACADEMY
Plan Your Money Seminar Krungsri Consumer ACADEMY
Plan Your Money Seminar Krungsri Consumer ACADEMY
 

ทีม Krungsri Plan Your Money ได้ร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “รอบรู้ รอบด้าน เรื่องการเงิน” ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 สำหรับพนักงาน AYCAP โดยสอนแนวคิดพื้นฐานเรื่องการเงินพร้อมให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนการบริหารเงินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนออมและลงทุนให้แก่พนักงาน กว่า 40 คน โดยวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้การบริหารเงินเดือนให้มีเงินพอใช้และเหลือเก็บเพื่อสร้างอนาคต