สัมมนา เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม ณ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
สัมมนา เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม ณ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม” ณ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม” เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ให้แก่พนักงานบริษัท บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนภาษี การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี LTF RMF ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ

Financial Seminar “Change Taxes to Saving” at G Capital Public Company Limited
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Change Taxes to Saving” on October 29th, 2019 for employees at G Capital Public Company Limited. The seminar outline Tax planning with LTF RMF as well as guideline on saving plan through retail banking products.