สัมมนา “วางแผนการลงทุนและการบริหารหนี้” ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัดสัมมนา “วางแผนการลงทุนและการบริหารหนี้” ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 
 

สัมมนา “วางแผนการลงทุนและการบริหารหนี้” ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ทีม Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนา – วางแผนการลงทุนและบริหารหนี้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด เพื่อให้คำแนะนำด้านการวางแผนลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การลงทุนทางเลือก เช่น ลงทุนอสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนและบริหารหนี้ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

Seminar “Investment Planning & Debt Management” at Nawaplastic (Saraburi) Co.,Ltd.

Krungsri Plan Your Money organized a seminar – Investment Planning and Debt Management on June 5, 2017 at Nawaplastic (Saraburi) Co.,Ltd. Providing investment planning via banking products and services, alternative investment such as real estate investment for rent including debt management in order to be an implementation guideline of investment plan and debt management of the participants.