สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้” Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ Krungsri Payroll ณ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “ออมอย่างไร ถ้ายังเป็นหนี้” เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2562 ให้แก่พนักงานบริษัท Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนบริหารหนี้ การออมผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและบริหารหนี้แก่พนักงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Financial Seminar “How to save money when in debt” Krungsri Plan Your Money Join with Krungsri Payroll at Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “How to save money when in debt” on October 4th, 2019 for employer at Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co. Ltd. The seminar outline the basic finance management for debt management as well as guideline saving plan through retail banking products for implementation in daily life for blue–collar staff.