สัมมนาทางการเงินออนไลน์ หัวข้อ Saving Money, Saving Your Future
สัมมนาทางการเงินออนไลน์ หัวข้อ Saving Money, Saving Your Future

Krungsri Plan Your Money สัมมนาทางการเงินออนไลน์ หัวข้อ “Saving Money, Saving Your Future”
Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ Payroll Program Section จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “Saving Money Saving Your Future” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ให้แก่พนักงานบริษัท Sumitomo Mitsui Auto Leasing (Thailand) โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี SSF RMF ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ

Krungsri Plan Your Money Online Financial Seminar “Saving Money, Saving Your Future”
Krungsri Plan Your Money and Payroll Program Section organized a financial seminar under the topic “Saving for Future” on September 17th, 2020 for Sumitomo Mitsui Auto Leasing (Thailand) Co.,Ltd’s employees. The seminar outlined Personal Financial Management and Tax planning with SSF and RMF as well as guideline on saving plan through retail banking products.