สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมได้ออมดี ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ ออมได้ออมดี ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “ออมได้ออมดี” Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ สายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ 2 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “ออมได้ออมดี” เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่พนักงานบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี LTF RMF ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ

Financial Seminar “Saving for Future” Krungsri Plan Your Money Join With Global Corporate Banking Division 2 at Berli Jucker Public Company
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Saving for Future” on November 12th, 2019 for employees at Berli Jucker Public Company. The seminar outline Personal Financial Management and Tax planning with LTF RMF as well as guideline on saving plan through retail banking products.