สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการออมและบริหารหนี้
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการออมและบริหารหนี้

Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงินออนไลน์ให้พนักงานบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมุ่งเน้นแนะนำแนวทางการออมและหนี้สิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินที่ถูกต้องของพนักงานบริษัทต่อไป

KRUNGSRI Plan Your Money organized an online financial seminar under topic “Saving & Debt Management” on June 24th, 2021 for Unicharm Company Limited. The seminar outlined basic financial planning on how to save more money & learn how to manage debt in order to improve employee financial stability.