บริการจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินภายใต้แนวคิด “เรื่องเงินเรื่องง่าย“
 
 
หลักสูตรสัมมนา
PDF
 
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (Practical Financial Literacy)
  • เป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ทางการเงิน บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไปสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา เข้าใจถึงผลกระทบของเงินออมที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณ และเห็นถึงความจำเป็นของการบริหารเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้ในบั้นปลายชีวิต
  • ธนาคารขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมไทยด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP) ด้วยหวังให้คนไทยสามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง และมีวินัยทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายเท่าไร?
  • ทางธนาคารจัดให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่หวังกำไร และมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  1. Basic Financial Literacy ความรู้พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล
  2. Personal Tax Planning วางแผนภาษีมนุษย์เงินเดือน
  3. Successful Retirement  วางแผนเกษียณให้สำเร็จ
  4. หัวข้อทางการเงินอื่นๆ
 
โดยจะใช้เวลาในการอบรม 2-3 ชั่วโมง (ภาคเช้า หรือ ภาคบ่าย) ผ่านทาง Webinar หรือจัดในพื้นที่ที่องค์กร บริษัท หรือมหาวิทยาลัยที่ติดต่อมา
 
สามารถติดต่อจัดสัมมนาได้ที่ทางโทรศัพท์ โทร 02-296-5959
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
กรุณาติดต่อสำรองสัมมนาการเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์