Plan your money Plan your money Plan your money

เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2559 ทางธนาคารกรุงศรีร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ Plan Your Money - Living the Dream Concert & Bangkok Symphony Orchestra with “GOB SAOVANIT” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเชิญลูกค้าที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนกับทางธนาคารฯ เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ทั้งนี้เพื่อตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจกับทางธนาคารฯ เสมอมา