สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ “Saving Money Saving Your Future”บใหม่”
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ “Saving Money Saving Your Future”
 
สัมมนาทางการเงินออนไลน์ หัวข้อ “Saving Money Saving Your Future”
Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ Japanese Corporate Banking Division 2 จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “Saving Money Saving Your Future” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้แก่พนักงาน บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบคคล และการลงทุนเพิ่อลดหย่อนภาษี SSF RMF ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ

Financial Seminar “Saving Money Saving Your Future”
Krungsri Plan Your Money and Japanese Corporate Banking Division 2 organized a financial seminar under the topic “Saving for Future” on June 29th, 2020 for employees Sumitomo Corporation Thailand Ltd. The seminar outline Personal Financial Management and Tax planning with SSF RMF as well as guideline on saving plan through retail banking products.