สัมมนาทางการเงินเพื่อพนักงานในไลน์การผลิตของโรงงานby KRUNGSRI Plan Your Money
สัมมนาทางการเงินเพื่อพนักงานในไลน์การผลิตของโรงงานby KRUNGSRI Plan Your Money
สัมมนาทางการเงินเพื่อพนักงานในไลน์การผลิตของโรงงานby KRUNGSRI Plan Your Money
สัมมนาทางการเงินเพื่อพนักงานในไลน์การผลิตของโรงงานby KRUNGSRI Plan Your Money
 
สัมมนาทางการเงินเพื่อพนักงานในไลน์การผลิตของโรงงาน by KRUNGSRI Plan Your Money
KRUNGSRI Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงินภายใต้หัวข้อ “การออมและวางแผนหนี้สำหรับพนักงานโรงงาน” ให้แก่บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน และวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางการออมที่เหมาะสมผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ รวมถึงแนวทางการจัดการหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่พนักงานและหัวหน้างานในไลน์การผลิตของโรงงาน

Financial Seminar for Factory Production Line Staff By KRUNGSRI Plan Your Money
KRUNGSRI Plan Your Money organized a financial seminar under topic “Saving and Loan Management Guidelines for Factory Staff” on November 17th and December 2nd, 2020 for JTEKT Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

The seminar outlined basic saving planning through retail banking products. And loan management guideline to increase financial liquidity for employees in factory production line.