สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินฉบับนักศึกษาจบใหม่
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินฉบับนักศึกษาจบใหม่

Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงินออนไลน์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการเงินฉบับนักศึกษาจบใหม่” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยมุ่งเน้นแนะนำแนวทางการวางแผนทางการเงินที่ควรรู้ เช่น วางแผนรายรับ-รายจ่าย แนวทางออมและลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินที่ถูกต้องของนักศึกษาจบใหม่ต่อไป

KRUNGSRI Plan Your Money organized an online financial seminar under topic “Financial Planning for New Graduates” on May 6th, 2021 for Prince of Songkla University’s students. The seminar outlined basic financial planning and basic investment plan for new graduates to plan their future.