สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินยุคโควิด-19
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินยุคโควิด-19
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินยุคโควิด-19
สัมมนาทางการเงินออนไลน์  หัวข้อ วางแผนการเงินยุคโควิด-19

Krungsri Plan Your Money สัมมนาทางการเงินออนไลน์ หัวข้อ “วางแผนการเงินยุคโควิด-19”
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงินออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการเงินยุคโควิด-19” เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยมุ่งเน้นแนะนำแนวทางการวางแผนทางการเงินที่จำเป็นผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายในยุคโควิด-19 ต่อไป

Krungsri Plan Your Money Online Financial Seminar “Financial Planning During COVID-19 Period”
KRUNGSRI Plan Your Money organized an online financial seminar under topic “Financial Planning During COVID-19 Period” on August 25th, 2020 for Hutchison Ports Thailand Co.,Ltd. The seminar outline financial management planning through retail banking products as guideline for income planning during COVID-19 period.