Plan Your MoneyPlan Your MoneyPlan Your Money

สัมมนา “บริหารการเงินมุ่งสู่ Startup” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงศรีจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ – บริหารการเงินมุ่งสู่ Startup เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษากว่า 100 ท่าน งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย รุ่งเรืองกอสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจาก Krungsri Plan Your Money และคุณสุนาถ ธนสารอักษร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “Rabbit’s Tale” Digital Agency ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในหลากหลายแง่มุม รวมถึงการบริหารการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานสัมมนา

“Financial Management for Startup” Seminar at Thammasat University
Krungsri organized a special seminar – Financial Management for Startup on May 4, 2017 at Thammasat University, Rangsit Campus. The seminar was well-received by more than 100 students and was honored by K.Kwanchai Rungrueangkosawang, Financial Advisor from Krungsri Plan Your Money and K.Sunard Thanasanaksorn co-founder of Rabbit’s Tale, one of the hottest Digital Agencies in Thailand as guest speakers to provide knowledge on banking products and services related to Startup as well as to share experiences on how to start and run the business in order to be a guidance for financial management and start a healthy business.