‘กรุงศรี Plan Your Money’ ร่วมเทิดไท้ราชินี เชิญลูกค้ากรุงศรีชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน ครุฑานุภาพ‘กรุงศรี Plan Your Money’ ร่วมเทิดไท้ราชินี เชิญลูกค้ากรุงศรีชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน ครุฑานุภาพ‘กรุงศรี Plan Your Money’ ร่วมเทิดไท้ราชินี เชิญลูกค้ากรุงศรีชมการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน ครุฑานุภาพ

ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ Plan Your Money – การแสดงหุ่นละครเล็ก โจ หลุยส์ ตอน ครุฑานุภาพ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กรกฎาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯถวาย และ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ  โดยได้เชิญลูกค้าที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนกับทางธนาคาร เข้าร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็กครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจกับทางธนาคารเสมอมา