สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับแจ้งการใช้บริการ New krungsri CashLink จากธนาคารแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้จากลิงค์นี้

 

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน โปรดเข้าใช้งานได้จากลิงค์นี้

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 0 2626 2626 กด 3 และกด 3
For more information , please contact 0 2626 2626 Press 3 and 3
E-mail Address: cmssupport@krungsri.com