เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
และกรุงศรี ไพรม์