Krungsri Smart Branch

 


กรุงศรี Smart Branch

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ ดังนี้  บริการเครื่องอัตโนมัติให้คุณง่าย และสะดวกขึ้นในการทำธุกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (The Advisory) พร้อมให้ความรู้ทางการเงินผ่านกิจกรรมสัมมนาต่างๆ สำหรับลูกค้ากรุงศรี ไพร์ม และ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

Relax & Refreshment
พื้นที่รับรองลูกค้า พร้อมด้วยการอัพเดทข่าวสารและตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกรุงศรี รวมทั้งมีบริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับลูกค้า
Financial Advisory Services
บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการลงทุนประจำอยู่ที่สาขา และนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
Video Conference with Investment Consultant
บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าสามารถขอคำรับปรึกษาและสอบถามข้อมูลในเชิงลึกด้านการลงทุน ด้วยการพูดคุยผ่านระบบ VDO Conference
Meeting Room
ห้องประชุมขนาดเล็กให้ลูกค้าสามารถใช้ในการคุยงาน หรือจัดประชุมย่อย เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา
Seminars
กิจกรรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน หรือเทรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ที่ตั้งสาขา Krungsri The Advisory

สยามพารากอน สมาร์ท

สยามพารากอน สมาร์ท
ชั้น 2 โซน Stardome

ไอคอนสยาม สมาร์ท

ไอคอนสยาม สมาร์ท
ชั้น 5 โซน A

101 เดอะเทิร์ดเพลส สมาร์ท

101 เดอะเทิร์ดเพลส สมาร์ท
ชั้น 3