บริการโอนเงินพร้อมเพย์

กรุงศรี พร้อมเพย์ โอนง่าย โอนไว ไปยังหมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์


การโอนเงินผ่าน กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay)

ผู้โอนเงินไม่จําเป็นต้องสมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์ ก็สามารถโอนเงินพร้อมเพย์ได้ โอนง่าย ไม่จำเป็นต้องจำเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารของผู้รับเงินให้ยุ่งยากอีกต่อไป ผ่าน 4 ช่องทางดังนี้
 • Krungsri ATM
 • Krungsri Online
 • KMA
 • Krungsri Biz Online
 

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านกรุงศรี พร้อมเพย์

 • เลือกช่องทางที่ต้องการโอนเงิน
 • เลือกเมนูโอนเงิน แล้วเลือกโอนเงินพร้อมเพย์
 • ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ของผู้รับเงิน (หมายเลขบัตรประชาชน / เบอร์มือถือ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 • ตรวจสอบชื่อผู้รับเงินก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง ในการโอนเงินเมื่อใส่หมายเลขพร้อมเพย์ของผู้รับเงินแล้ว ผู้โอนจะเห็นหน้าจอแสดงชื่อเจ้าของบัญชีปลายทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงิน
*สำหรับช่องทางเอทีเอ็ม ใช้บัตรกรุงศรี ที่ตู้กรุงศรี ATM เท่านั้น
 

ข้อดีโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

 • ค่าธรรมเนียมโอนเงินถูกลง
 • สะดวก ง่าย แค่ใช้หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมเพย์ของผู้รับเงิน
 • ลดความเสี่ยงจากการพกเงินสด
 

อัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางโอนเงิน จำนวนโอน
บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียม
บาท/รายการ
Krungsri Online, Krungsri Mobile App และ Krungsri Biz Online ฟรี! ทุกรายการ
Krungsri ATM • ไม่เกิน 5,000 บาท
• มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท
• มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท
ฟรี! ทุกรายการ
2 บาท/รายการ
5 บาท/รายการ
 

การรับเงินผ่าน กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay)

ผู้รับโอนเงิน จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีของตนเองกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล)
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)