PHILOPHOBIA
 
โรคกลัวความรัก
 
ให้ได้ทั้งชีวิตแค่คุณพร้อม เหมือนที่กรุงศรีให้คุณฟรีตลอดชีพ ออมทรัพย์จัดให้พร้อมเพย์ 
ออมทรัพย์จัดให้พร้อมเพย์
โอนฟรี ตลอดชีพ
เพียงแค่
เปิดบัญชีจัดให้ ► สมัครบัตรจัดให้ ► ผูกบัญชีจัดให้ กับพร้อมเพย์
ทำไมต้องสมัครออมทรัพย์จัดให้พร้อมเพย์
โอนเงินไม่อั้นจากบัญชีจัดให้ เข้า “พร้อมเพย์”
ฟรี
โอนเงินไม่อั้นจากบัญชีจัดให้ เข้า “พร้อมเพย์”
ถอนเงิน/สอบถามยอด ทุกตู้ ทุกธนาคารทั่วไทยไม่จำกัด
ฟรี
ถอนเงิน/สอบถามยอด ทุกตู้ ทุกธนาคารทั่วไทยไม่จำกัด
จ่ายบิล 5 บิล/บัญชี/เดือน
ฟรี
จ่ายบิล 5 บิล/บัญชี/เดือน
การรับสิทธิ์โอนฟรีตลอดชีพ
เปิดบัญชีจัดให้และสมัครบัตรจัดให้
เปิดบัญชีจัดให้และสมัครบัตรจัดให้
ผูกบัญชีจัดให้กับพร้อมเพย์
ผูกบัญชีจัดให้กับพร้อมเพย์
วิธีสมัคร
สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีจัดให้
1เปิดบัญชีจัดให้ + สมัครบัตรจัดให้
2ลงทะเบียนผูก “พร้อมเพย์” กับ บัญชีจัดให้ ผ่านช่องทางใดก็ได้ 5 ช่องทางนี้
ATM
ATM
Krungsri  Mobile App (KMA)
KMA
สาขา
สาขา
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีและบัตรจัดให้
1ลงทะเบียนผูก “พร้อมเพย์” กับ บัญชีจัดให้ ผ่านช่องทางใดก็ได้ 5 ช่องทางนี้
ATM
ATM
Krungsri  Mobile App (KMA)
KMA
สาขา
สาขา
เงื่อนไขการให้บริการ
  • เปิดบัญชีจัดให้ และสมัครบัตรจัดให้ พร้อมผูก พร้อมเพย์ กับบัญชีจัดให้
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อโอนจากบัญชีจัดให้เข้า พร้อมเพย์ เฉพาะการโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ATM, KMA, Krungsri Mobile Application Lite (เปิดให้บริการ มี.ค. 60), Krungsri Online
  • ฟรีเฉพาะการโอนเงินเข้า พร้อมเพย์ รายบุคคลเท่านั้น
  • สถานะบัตรจัดให้ต้องเป็นปกติตลอดระยะเวลาการได้สิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเข้า พร้อมเพย์
  • อัตราดอกเบี้ย
 
 
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการโอนไปพร้อมเพย์
บัญชีทั่วไป VS ออมทรัพย์จัดให้พร้อมเพย์
คุ้ม!จัดให้พร้อมเพย์
บัญชีทั่วไป
ไม่เกิน 5,000
ฟรีตลอดชีพ
ไม่เกิน 5,000
ค่าธรรมเนียมฟรีทุกรายการ
มากกว่า 5,000 – 30,000
ฟรีตลอดชีพ
มากกว่า 5,000 – 30,000
ค่าธรรมเนียม 2 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000
ฟรีตลอดชีพ
มากกว่า 30,000 – 100,000
ค่าธรรมเนียม 5 บาท
มากกว่า 100,000 ถึงวงเงินสูงสุดตามแต่ละช่องทาง
ฟรีตลอดชีพ
มากกว่า 100,000 ถึงวงเงินสูงสุดตามแต่ละช่องทาง
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมธุรกรรม
จัดให้ VS  ออมทรัพย์จัดให้พร้อมเพย์
คุ้ม!จัดให้พร้อมเพย์
จัดให้
ถอน/สอบถามยอดข้ามเขต
ฟรีตลอดชีพ
ถอน/สอบถามยอดข้ามเขต
ค่าธรรมเนียม ฟรี
ถอน/สอบถามยอดที่ตู้ ATM ธนาคารอื่น ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป
ฟรีตลอดชีพ
ถอน/สอบถามยอดที่ตู้ ATM ธนาคารอื่น ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม ฟรี
จ่ายบิล
ฟรี 5 บิล/เดือน ตลอดชีพ
จ่ายบิล
ค่าธรรมเนียม ฟรี 5 บิล ต่อเดือน
โอนจากบัญชีจัดให้เข้า “พร้อมเพย์”
ฟรีตลอดชีพ
โอนจากบัญชีจัดให้เข้า “พร้อมเพย์”
ค่าธรรมเนียม 0-10 บาท
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมธุรกรรมบัญชีทั่วไปของกรุงศรี
ประเภทรายการ ค่าธรรมเนียม
ถอน/สอบถามยอดข้ามเขต ค่าธรรมเนียม 15-20 บาท
ถอน/สอบถามยอดที่ตู้ ATM ธนาคารอื่น ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียม 10 บาท
จ่ายบิล ค่าธรรมเนียม 15-30 บาท
โอนจากบัญชีจัดให้เข้า “พร้อมเพย์” ค่าธรรมเนียม 0-10 บาท
วงเงินโอนสูงสุดของแต่ละช่องทาง
Krungsri ATM
โอนเงินต่างธนาคารปัจจุบัน:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

โอนเงินพร้อมเพย์:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง 100,000 บาท/ครั้ง
Krungsri Online / KMA
โอนเงินต่างธนาคารปัจจุบัน:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 300,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง โอนต่างธนาคาร: ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง โอนวันทำการถัดไป: เท่ากับวงเงินต่อวัน (ให้บริการเฉพาะ Krungsri Online)

โอนเงินพร้อมเพย์:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 300,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง 300,000 บาท/ครั้ง
Krungsri Biz online
โอนเงินต่างธนาคารปัจจุบัน:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง โอนต่างธนาคาร: ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง โอนวันทำการถัดไป: เท่ากับวงเงินต่อวัน

โอนเงินพร้อมเพย์:
วงเงินต่อวัน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (นับรวมกัน)
วงเงินต่อครั้ง 300,000 บาท/ครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนต่อวัน
วิธีโอนเงินกรุงศรีพร้อมเพย์
คำถาม - คำตอบ
1. ถ้ามีบัญชีจัดให้และผูกพร้อมเพย์ แต่ไม่สมัครบัตรจัดให้ จะได้รับสิทธิประโยชน์โอนเงินเข้า พร้อมเพย์ฟรี หรือไม่ ?<
ไม่ได้รับสิทธิ์โอนฟรีตลอดชีพ และจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้
จำนวนเงินโอน บัญชีทั่วไป+พร้อมเพย์
ไม่เกิน 5,000 ฟรีทุกรายการ
มากกว่า 5,000 – 30,000 2 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000 5 บาท
มากกว่า 100,000 ถึงวงเงินสูงสุดตามแต่ละช่องทาง 10 บาท
*ฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารที่อยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
2. ถ้ามีบัญชีจัดให้ และ สมัครบัตรจัดให้ แต่ไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีจัดให้ จะได้รับสิทธิประโยชน์โอนเงินเข้า พร้อมเพย์ ฟรี หรือไม่ ?<
ไม่ได้
3. ถ้าเปิดบัญชีจัดให้ และ สมัครบัตรจัดให้ และ ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีจัดให้ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?< <
ฟรี โอนเงินไม่อั้นจากบัญชีจัดให้เข้า “พร้อมเพย์”
ฟรี ถอนเงิน/สอบถามยอด ทุกตู้ ทุกธนาคารทั่วไทยไม่จำกัด
ฟรี จ่ายบิล 5 บิล/บัญชี/เดือน
4. เปิดบัญชีจัดให้ และ สมัครบัตรจัดให้ และ ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีจัดให้ จะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ฟรีเมื่อโอนผ่านช่องทางใด ?<
- การโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ATM, KMA, Krungsri Mobile Application Lite, Krungsri Online