บริการโอนเงินพร้อมเพย์

1. ผู้ใช้บริการโอนเงิน พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ต้องลงทะเบียนใช้บริการหรือไม่

 • ผู้โอนเงิน ไม่จําเป็นต้องสมัครลงทะเบียนผูกบัญชีกับหมายเลขพร้อมเพย์ และสามารถโอนเงินพร้อมเพย์ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารกําหนด 4 ช่องทางดังนี้ Krungsri ATM / Krungsri Online / Krungsri Biz Online / KMA
 • ผู้รับโอนเงิน จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีของตนเองกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก่อน

2. สามารถโอนเงินผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ ไปยังบัญชีของธนาคารในต่างประเทศ หรือโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศมาเข้าบัญชีของธนาคารในประเทศไทย ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากบริการโอนเงินพร้อมเพย์ เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

3. เมื่อมีบริการโอนเงินพร้อมเพย์แล้ว จะสามารถใช้ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิมของธนาคารได้หรือไม่

สามารถใช้ได้ตามปกติ

4. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอน วงเงินและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนต่อรายการ และต่อวันเท่าไร

ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน สำหรับวงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร

วงเงินโอนสูงสุดของแต่ละช่องทาง
 
ช่องทางโอนเงิน วงเงินโอนสูงสุด (บาท/รายการ)
ต่อวัน ต่อรายการ
Krungsri ATM 100,000 100,000
Krungsri Online/ KMA 500,000* 500,000
Krungsri Biz Online 2,000,000 300,000
* สามารถปรับเพิ่มวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ผ่านช่องทาง KMA วงเงินดังกล่าว เป็นวงเงินรวมโอนเงินช่องทางกรุงศรีออนไลน์ และ KMA

5. หากการโอนเงินผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ มีความผิดพลาด เช่น เงินตัดต้นทางแต่ไม่เข้าปลายทางหรือ โอนเงินผิด จะทำอย่างไร

ลูกค้าควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ และแจ้ง Call Center 1572 หรือสาขาของธนาคารกรุงศรีเพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการแก้ปัญหาการโอนเงินในปัจจุบัน

6. หลังจากที่ผู้โอน โอนเงินสำเร็จแล้วผู้รับเงินจะได้รับเงินเมื่อไหร่

ได้รับเงินทันที

7. ผู้โอนสามารถโอนเงินพร้อมเพย์ ด้วยเงินสด หรือเช็คได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้โอนจะต้องนำเงินสด หรือเช็คเข้าบัญชีก่อน (กรณีเช็ค จะต้องให้เช็คผ่านการเคลียริ่งเรียบร้อยก่อน) หลังจากนั้นผู้โอนจึงสามารถโอนเงินพร้อมเพย์ได้ตามปกติ

8. ผู้โอนจะสามารถตรวจสอบชื่อผู้รับเงินได้อย่างไร

ระบบจะแจ้ง “ชื่อบัญชีผู้รับเงิน” ให้ผู้โอนตรวจสอบก่อนยืนยันการโอนเงิน ดังนั้นผู้โอนจะต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงิน และจำนวนเงินทุกครั้งก่อนกดยืนยันการโอนเงิน

9. การทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์ ผ่านเครื่อง ATM/RATM จะต้องทำอย่างไร

ลูกค้าผู้ถือบัตร ATM/Debit ของธนาคารใดต้องไปที่ตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ แล้วเลือกทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์

10. ใบบันทึกรายการหมด ทำไมทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้

เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการทำรายการโอนเงิน เครื่อง ATM จะต้องมีใบบันทึกรายการ เพื่อพิมพ์เป็นหลักฐานให้ลูกค้าใช้ในการอ้างอิงต่อไป

11. ถ้าต้องการโอนเงินพร้อมเพย์ แต่ไม่ทราบหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือของผู้รับเงิน ทราบแต่หมายเลขบัญชีจะทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินต่างธนาคารที่เป็นบริการที่ธนาคารได้ให้บริการในปัจจุบัน (ORFT) ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้คิดค่าธรรมเนียม 25/35 บาทต่อรายการ (ตามจำนวนที่เงินในแต่ละช่องทาง) ซึ่งแตกต่างจากการโอนเงินพร้อมเพย์

12. หลังจากโอนเงินสำเร็จ มีบริการแจ้ง SMS ให้กับผู้โอน และผู้รับเงินอย่างไร

ธนาคารจะแจ้งรายการโอนเงินให้ผู้โอนและผู้รับโอนทาง SMS สำหรับลูกค้าที่ทำรายการผ่าน Krungsri Online, KMA, และ Krungsri Biz Online โดยลูกค้าจะต้องคลิกเลือก “ต้องการ” แจ้ง SMS ให้กับผู้โอนและผู้รับโอน

13. ทำไมได้รับ SMS ว่ามีรายการเงินเข้าบัญชีมา 2 ครั้ง แต่ตรวจสอบยอดเงินแล้วมีรายการเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ SMS Alert ระบบจะส่งแจ้งรายการเข้าบัญชีให้ลูกค้าทราบ และหากผู้โอนระบุให้ส่ง SMS แจ้งลูกค้าผู้รับโอนระบบก็จะส่ง SMS ให้ลูกค้าด้วย จึงเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะได้รับ SMS 2 ครั้งต่อรายการโอน 1 รายการ

14. หากเบอร์มือถือผู้รับเงินที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ โดนระงับสัญญาณหรือยกเลิกเบอร์มือถือไปแล้ว ผู้โอนสามารถโอนเงินให้กับผู้รับเงินได้หรือไม่

หากผู้รับเงินยังไม่ได้ยกเลิกลงทะเบียนหมายเลขพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือดังกล่าว ผู้โอนยังสามารถโอนเงินพร้อมเพย์ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้โอนจะต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินก่อนยืนยันทำรายการโอนเงิน

15. หากผู้รับเงิน ได้รับเงินโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ แต่ไม่ทราบผู้โอน จะต้องทำอย่างไร

ให้ติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือสาขาของธนาคารกรุงศรี เพื่อให้ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลก่อน และหากได้รับการติดต่อจากผู้โอน ห้ามทำการโอนเงินคืนเอง เนื่องจากอาจเป็นการหลอกลวง

16. ทำไมบัตรบางธนาคารทำรายการโอนเงินพร้อมเพย์ไม่ได้

บางธนาคารในขณะนี้ยังไม่พร้อมในการเป็นผู้โอนออก แต่จะสามารถเป็นผู้รับเงินโอนได้ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถสอบถามไปยัง Call Center ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมให้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ทั้งในส่วนของการเป็นผู้โอนออก และเป็นผู้รับเงิน

17. โอนเงินพร้อมเพย์ไปยังปลายทางที่เป็นหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือแล้วไม่ได้ เป็นเพราะสาเหตุใด

หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลูกค้าต้องการจะโอนเงินไปนั้น ต้องมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนจึงจะสามารถทำรายการรับโอนเงินได้ (กรณีตรวจสอบแล้ว ระบบทำงานได้ตามปกติ)

18. ทำไมใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ของบางธนาคารแล้วไม่มีค่าธรรมเนียม

เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะเป็นนโยบายของแต่ละธนาคารที่จะทำการยกเว้นให้กับลูกค้าของธนาคารเจ้าของบัญชี ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบเรื่องค่าธรรมเนียมได้จากประกาศของธนาคารผ่านทางช่องทางสาขา หรือ website ของธนาคารได้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์เช่นกัน ติดตามได้ที่บริการบัตรจัดให้

19. หากผู้โอน โอนเงินสำเร็จ และถูกตัดเงินจากบัญชีโอนแล้ว แต่ผู้รับเงินไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินไม่ครบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

แจ้งปัญหาได้ที่ Krungsri Call Center 1572 หรือสาขาธนาคารกรุงศรี โดยธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา ดังนี้
 • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3 วันทำการ
 • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วันทำการ

20. หากผู้โอน โอนเงินเข้าผิดหมายเลขพร้อมเพย์ จะต้องทำอย่างไร

ให้ผู้โอนติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือสาขาของธนาคารกรุงศรี โดยธนาคารจะแจ้งผลการติดตามให้ผู้โอนทราบดังนี้
 • กรณีโอนภายในธนาคารเดียวกัน 15 วันทำการ
 • กรณีโอนต่างธนาคาร 20 วันทำการ

หมายเหตุ ข้อ 19-20.
 1. ระยะเวลาดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร อ้างอิงตามประกาศธนาคาร www.krungsri.com ที่หัวข้อ “มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลรายย่อย”
 2. ไม่รวมกรณีที่สงสัยเป็น Fraud หรือ ทุจริต
 3. ระยะเวลาดำเนินการ ให้นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนังสือ หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

21. ตามที่ธนาคารได้ออกโปรโมชั่นลงทะเบียนกรุงศรีพร้อมเพย์ ลูกค้าจะรับการโอนเงินฟรีค่าธรรมเนียม มีรายละเอียดอย่างไร

ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ตั้งแต่เปิดให้บริการ จนถึง 31 ธ.ค. 59 จะได้รับสิทธิ์โอนเงินพร้อมเพย์ ฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 61 (ระยะเวลาฟรี 1 ปี)
 
หมายเหตุ:
 1. ลูกค้าจะต้องเลือกบัญชีโอนออกเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่นเพื่อรับสิทธิพิเศษ
 2. กรณีลูกค้าผูกหมายเลขพร้อมเพย์ มากกว่า 1 หมายเลข กับ 1 บัญชีธนาคาร ในช่วงโปรโมชั่น
  2.1 หากลูกค้ายกเลิกผูกหมายเลขพร้อมเพย์ไป 1 หมายเลข โดยยังเหลือหมายเลขพร้อมเพย์อื่น ๆ อยู่
  -> ลูกค้ายังได้รับสิทธิ์ฟรีโอนเงินพร้อมเพย์อยู่
  2.2 หากลูกค้ายกเลิกผูกหมายเลขพร้อมเพย์ทั้งหมด
  -> ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีโอนเงินพร้อมเพย์
  2.3 หากลูกค้ายกเลิกผูกหมายเลขพร้อมเพย์ทั้งหมด หลังจากนั้นสมัครผูกหมายเลขอื่นหรือหมายเลขเดิม ในปี 2560
  -> ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีโอนเงินพร้อมเพย์

ข้อแนะนำในการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

 • ผู้โอนควรเรียนรู้ ศึกษา วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น ต้องตรวจสอบชื่อ นามสกุล ผู้รับโอน และจำนวนเงินที่ต้องการโอนทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันรายการโอนและหมั่นตรวจสอบเงินในบัญชี หรือสมัครบริการแจ้งเตือนยอดเงินในบัญชี
 • ผู้โอนเงินต้องดูแลรักษา username/password ของ Mobile Banking และ Internet Banking หรือบัตร ATM และรหัสผ่าน เป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
 • โปรดระมัดระวัง! หากระบบหน่วง หรือช้า และมี Error ต่าง ๆ เกิดขึ้นในจังหวะที่กดปุ่มยืนยัน ลูกค้าต้องตรวจสอบก่อนว่ารายการที่เพิ่งทำไปสำเร็จหรือไม่ และมีการตัดเงินจากบัญชีต้นทางหรือยัง โปรดหลีกเลี่ยงการโอนเงินซ้ำทันทีโดยไม่ได้ตรวจสอบรายการ
 • ควรระมัดระวังรักษาอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งาน เช่นเดียวกับการดูแลรักษาบัตรเครดิตหรือบัตร ATM
 • ควรมีความระมัดระวังและรักษาข้อมูลความลับของตนเอง เช่น
  - ไม่บอกรหัส username / password, วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัญชี กับ ผู้อื่น หรือเขียนไว้เปิดเผย
  - ไม่มอบเอกสารสำคัญส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับบุคคลอื่น
  - หากพบความผิดปกติของสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ใช้รับรหัสหรือทำธุรกรรมทางการเงิน ให้รีบติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทันที เช่น ไม่สามารถใช้โทรเข้าหรือโทรออกได้ตามปกติ
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)