ความปลอดภัย

1. ข้อพึงระวังในการใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ มีอะไรบ้าง

ลูกค้าตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

2. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ ปลอดภัยหรือไม่

บริการโอนเงินพร้อมเพย์ มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

3. ข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกบัญชีกับหมายเลขพร้อมเพย์ จะถูกนำไปเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ด หรือไม่

ข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ด แต่จะถูกเก็บไว้ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และระบบสำรองที่มั่นคง

4. การโอนเงินผ่านบริการโอนเงินพร้อมเพย์ โดยโอนเงินไปยังหมายเลขบัตรประชาชน มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลของผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหน

ความปลอดภัยในการทำรายการโอนเงินไม่แตกต่างกับการโอนเงินโดยวิธีการอื่น ส่วนการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนให้กับผู้โอนเงินควรต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลบัตรประชาชนให้กับคนที่ไว้วางใจได้ แต่ถ้าต้องการแจ้งหมายเลขพร้อมเพย์ให้บุคคลทั่วไป ควรใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือดีกว่า

5. ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยหรือไม่

ข้อมูลส่วนของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยสูง ธนาคารหรือ NITMX ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฎหมาย พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงินและ พ.ร.ฎ ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ ซึ่งธนาคารและ NITMX ได้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และ ธปท. มีการตรวจสอบกำกับดูแลสม่ำเสมอ
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)