ข้อมูลทั่วไป

1. บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) คืออะไร

บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางดังนี้ ATM / สาขาของธนาคาร / Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online ทำให้การโอนเงินผ่านบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทั้งนี้ การให้บริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย


2. ทำไมจึงต้องลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ถ้ายังไม่ลงทะเบียนจะยังทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้หรือไม่

ถ้าไม่อยากพลาดการรับเงินจากรัฐบาล ควรจะลงทะเบียนใช้บริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ยกตัวอย่างเช่น เงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปกติกรมสรรพากรจะส่งเป็นเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ ปัญหาที่ผ่านมา ผู้รับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ต่อไปนี้หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 จะไม่คืนเป็นเช็คคืนภาษีอีก

สำหรับชาวบ้าน เกษตรกร หากรัฐบาลจะช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือผลผลิตตกต่ำ ฯลฯ รัฐบาลก็จะใช้เลขที่บัตรประชาชน โอนเงินผ่าน บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) เข้าบัญชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้

ส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หากรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปกติต้องลงทะเบียนและส่งสำเนาบัญชีธนาคาร แต่ต่อไปนี้จะช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น ใครเคยลงทะเบียน กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) เอาไว้ก็ใช้รับเงินเบี้ยยังชีพได้ทันที รวมทั้งเงินสวัสดิการของข้าราชการ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด เงินบำนาญพิเศษ ฯลฯ ก็จะโอนเงินผ่าน กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) เข้าบัญชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้เช่นกัน

3. บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) จะมาแทนระบบการใช้เงินสดในทุกรูปแบบหรือไม่ และเมื่อใด

ณ ตอนนี้ บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) จะถูกใช้ เพื่อ

รับเงินจากภาครัฐโดยตรง: เช่น เงินสวัสดิการ ค่าเบี้ยคนชรา เงินช่วยเหลือ เงินคืนภาษี ผ่านเลขประจำตัวประชาชนที่ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

การรับโอนเงินจากประชาชนด้วยกันเอง: สามารถรับโอนเงินจากญาติพี่น้อง เพื่อน ค่าสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือบัตรประชาชนที่ผูกบัญชีไว้แล้ว อยากให้เข้าบัญชีไหนก็บอกเบอร์ที่ผูกไปให้คนที่ต้องการโอนเงินให้เรา


4. ถ้ามีบัญชีเงินฝากหลายบัญชี หลายธนาคาร แต่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพียงหมายเลขเดียว ควรเลือกผูกกับบัญชีไหนดี และธนาคารไหนดี

การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ควรขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง


5. ลูกค้าสามารถยกเลิกลงทะเบียนบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ช่องทางสาขาของธนาคาร ทุกสาขา
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)