กรุงศรี พร้อมเพย์กรุงศรี พร้อมเพย์ผู้ได้ง่าย ๆแค่มีกรุงศรี พร้อมเพย์ กรุงศรีเอทีเอ็ม Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวอย่างการผู้บัญชีกรุงศรีพร้อมเพย์ใช้เบอร์มือถือผูกเข้ากับบัญชีที่ 2ตัวอย่างที่ 2 แบบหลาย กรุงศรี พร้อมเพย์ ต่อ 1 บัญชีตัวอย่างที่ 3 แบบที่ไม่สามารถทำได้เด็ดขาด  

 
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)