หน้าหลัก Plearn เพลิน > Guru Financial > Money tips > Loan tips EP.16: สินเชื่อส่วนบุคคล จ่ายไม่ครบ/จ่ายช้า โดนดอกเบี้ยผิดนัดชำระสูงสุด 28% ต่อปี
By Personal Loan Club (ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล)
0 Share
0
ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy)
โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสมาชิกชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล
Powered By