แนะนำ Guru

รวิศ หาญอุตสาหะ
รวิศ หาญอุตสาหะ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้พลิกฟื้นแบรนด์ศรีจันทร์ ผู้ก่อตั้งเพจ Mission to the Moon ผู้จัดรายการ Podcast อย่าง Mission to the Moon, 5 Minute และ Boss's Eye-View เป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนตีพิมพ์มาแล้วกว่า 8 เล่ม
บทความของ Guru ท่านนี้
By รวิศ หาญอุตสาหะ | 3 Min Read
By รวิศ หาญอุตสาหะ | 3.5 Min Read
By รวิศ หาญอุตสาหะ | 3 Min Read
หน้าที่ <1     2>
Powered By