แนะนำ Guru

วี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
วี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
ผู้ก่อตั้ง vcommerce ที่ปรึกษาธุรกิจ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการและเศรษฐีหน้าใหม่กว่า 500 ราย สอน E-commerce ในระยะเวลากว่า 8 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศมากว่า 4,000 ราย และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 8 ปี ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาได้คลุกคลีกับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมและในปัจจุบันประเทศไทย ก็มีเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ เกิดขึ้นมากมายผมจึงได้นำประสบการณ์จริงและความรู้ที่ผมมีอยู่ในด้านนี้ มาถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจได้นำไปใช้

"ในการทำธุรกิจ ถ้าอยากใช้เงินน้อย ๆ ก็ต้องใช้ความคิดเยอะ ๆ"
บทความของ Guru ท่านนี้
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 4 Min Read
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 3 Min Read
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 4 Min Read
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 4 Min Read
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 4 Min Read
By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ | 4 Min Read
หน้าที่ <1     2>
Powered By