แนะนำ Guru

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเขียนหนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง: ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ของระบบเศรษฐกิจไทย และมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองทั้งด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในหลากหลายเวที

"Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." - Henry Ford
 

บทความของ Guru ท่านนี้
By ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ | 3 Min Read
หน้าที่ <1 >
Powered By