หน้าหลัก Plearn เพลิน > Innovation > เปลี่ยนการติดต่อราชการให้เป็นเรื่องง่ายด้วย แอปพลิเคชั่น "CITIZENinfo"
0 Share
0

การใช้นวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร เราได้เห็นตัวอย่างจากหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรทั่วไปกันมามากแล้ว วันนี้เราขอพาไปสำรวจนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการกันบ้าง เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นักเมื่อพูดถึงเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่เราได้ยกตัวอย่างมา คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้

เปลี่ยนการติดต่อราชการให้เป็นเรื่องง่ายด้วย แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

หน่วยงานรัฐรับกระแสDigital Transformation

ช่วงตลอดปีที่ผ่านมา คำหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคำที่ฮิตติดเทรนด์ประจำปีเลยก็คือคำว่า “Digital Transformation” การเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือให้องค์กรพัฒนาต่อไป รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ การใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ การนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ครบถ้วนจึงเรียกว่าเป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง ปัจจุบันทุกองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเหล่านี้เพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป แม้แต่หน่วยงานรัฐเอง จึงต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในฐานข้อมูลและระบบ Cloud เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น แม้จะเป็นการริเริ่มในขั้นทดลองแต่ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เราจึงสามารถเห็นหน่วยงานรัฐหลาย ๆ องค์กรเริ่มใช้เอกสารน้อยลงและรวบรวมข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ทำความรู้จัก Thailand e-Government กับเครือข่ายฐานข้อมูลที่คนไทยควรรู้

“Thailand e-Government” เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งจากภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามารวบรวมข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนให้อ่านง่าย เข้าถึงง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สวัสดิการภาครัฐ สิทธิ์การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายความปลอดภัยจากสาธารณะภัย การบริการสาธารณะ ภาษี ประกันสังคม และอื่น ๆ ที่เป็นเอกสารหรือข้อมูลที่คนทั่วไปควรรับรู้ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานได้ง่ายมากขึ้น และสำหรับองค์กรก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง

สามารถเข้าถึง Thailand e-Government ที่ https://www.egov.go.th/
 
e-Government Portal

จากการจัดการที่ยุ่งยากสู่แอปพลิเคชั่นCITIZENinfo

หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภาครัฐที่น่าสนใจที่สุดคือ แอปพลิเคชั่น “CITIZENinfo” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาของภาครัฐที่อิงข้อมูลมาจาก Thailand e-Government และพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency หรือ DGA) เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานราชการได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การทำบัตรประชาชน การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ และค้นหาหน่วยงานจากจุดที่อยู่ใกล้คุณที่สุดได้ พร้อมกับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และเอกสารที่ต้องเตรียมในการทำธุรกรรมนั้น ๆ แถมยังแสดงผลหน่วยงานที่ไม่ต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องมาด้วย “CITIZENinfo” และผู้ใช้เองก็สามารถมีส่วนร่วม ด้วยการให้คำแนะนำผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงเป็นการพัฒนาจากภาครัฐที่มีความน่าสนใจและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
เปลี่ยนการติดต่อราชการให้เป็นเรื่องง่ายด้วย แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

ประโยชน์ของการรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการแบบครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรรู้ไว้ เพราะเป็นข้อมูลที่ส่งผลกับเราโดยตรง แต่มักเกิดความเข้าใจผิดพลาด การที่ภาครัฐพยายามเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้าถึงผู้ใช้งานให้ง่ายขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และเมื่อเราเข้าใจหลักฐานและข้อมูลเหล่านั้น เราก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อรองและเรียกร้องสิทธิ์พื้นฐานที่เราควรได้รับ เช่น สวัสดิการ สิทธิ์ในการครอบครองสิ่งต่าง ๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาภาครัฐหรือหน่วยงานราชการจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกับพวกเราทุกคน เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของเรา ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป พวกเราเองก็มีส่วนร่วมกับการพัฒนานี้ได้ด้วยการส่งเสียงของตัวเองและแจ้งปัญหาผ่านช่องทางที่รัฐเปิดโอกาสให้เสนอ “ปัญหาที่เคยยุ่งยากซับซ้อน ง่ายขึ้นได้ถ้าเราช่วยกันเป็นกระบอกเสียง”

ขอบคุณข้อมูลจาก
egov.go.th,
dga.or.th,
citizen.info.go.th,
dga.or.th,
blog.ourgreenfish.com
Powered By