หน้าหลัก Plearn เพลิน > Business > Management > อยากได้เงินลงทุนสักก้อน แต่ไม่มีสินทรัพย์จะกู้ได้ไหม?
0 Share
0

SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต แต่ติดปัญหาไม่มีสินทรัพย์เพื่อใช้ในการกู้สินเชื่อ อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะทุกปัญหายังมีทางออกเสมอ

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเพื่อนำมาปรับปรุงธุรกิจตัวเอง แต่ไม่มีสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือยื่นกู้เงินจากธนาคารใดๆ ก็โดนปฏิเสธมานักต่อนักจนเริ่มอ่อนระทวยและเหนื่อยใจในการยื่นเอกสารการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการกู้เงินในกรณีที่ไม่มีสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้เงินมาฝากกัน

ธุรกิจ SMEs หรือ Small and Medium Enterprises เป็นธุรกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของ ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีผลประกอบการทางธุรกิจไม่สูงมาก มีการบริหารธุรกิจเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจใดๆ อีกทั้งช่วยกระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวมถึงชุมชนระดับฐานราก ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน อาทิ สินค้าโอทอป (OTOP) เป็นต้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็มีจำนวนพนักงานไม่มากและมีต้นทุนต่ำ จึงทำให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเกิดความกังวลใจและมีคำถามเกี่ยวกับการกู้เงินในธุรกิจ SMEs ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์ว่า เราจะสามารถกู้ได้หรือไม่ เราต้องเตรียมตัวก่อนการกู้เงินเพื่อธุรกิจ SMEs อย่างไร เป็นสิ่งที่เราควรหาคำตอบและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้น
 
1. จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย


ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกิจการว่าเราดำเนินธุรกิจ SMEs อยู่จริง และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามทวงหนี้ในกรณีที่ไม่คาดฝัน
 
2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย


สิ่งที่ผู้อยากได้เงินลงทุนสักก้อนต้องทำกันเป็นลำดับต่อมา ได้แก่การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสต็อกสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบว่าเรามีแหล่งรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ธนาคารจะใช้พิจารณาในการผ่อนชำระเงินกู้
 
3. เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ


โดยธนาคารจะใช้ประกอบพิจารณาร่วมกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ข้อที่ 2) หากเรามียอดเดินบัญชีบ่อย ๆ ไม่ถอนเงินออกจากธนาคารก้อนเดียวทั้งหมด หรือถอนเงินออกหมดในคราวเดียวกันภายในวันเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องแจ้งธนาคารเกี่ยวกับยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน
 
4. มีประวัติการจ่ายหนี้ที่ดี


การสร้างเครดิตที่ดีก็เปรียบเสมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนดูมีความน่าเชื่อถือ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเครดิตที่ดี มีประวัติการเป็นหนี้แต่จ่ายเงินตรงตามเวลาการชำระเงิน ไม่มีประวัติติดเครดิตบูโร เพราะหากธนาคารตรวจพบรายงานการติดเครดิตบูโรก็อาจทำให้คุณเสียประวัติได้ ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงความสามารถในการบริการจัดการเงินของคุณที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการจ่ายหนี้นั่นเอง
 
5. ขอสินเชื่อให้เหมาะกับตัวเอง


โดยผู้กู้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นก่อนคิดจะกู้เงิน ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนควรจะวางแผนการชำระหนี้ให้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระเงิน ที่สำคัญไม่ควรกู้เงินเกินความจำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารอีกด้วย

กู้ได้จริงไหม?
หากใครทำตามและเตรียมตัวก่อนการกู้เงินเพื่อธุรกิจ SMEs ตามที่เราแนะนำรับรองว่าเรื่องการกู้เงินเป็นเพียงเรื่องง่ายดายขึ้นมาทันที เพราะทุกวันนี้มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่สำคัญดอกเบี้ยต่ำ กู้สินเชื่อได้ง่าย ซึ่งเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากปรับปรุงธุรกิจสามารถกู้ได้ง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
  • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน
  • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
  • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง
สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากบอกเจ้าของกิจการ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนทุกคนว่าการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทางที่ดีโปรดศึกษาข้อมูลสินเชื่อ SMEs หรือปรึกษาได้ที่ 02-208-2900
Powered By