ไปหน้า Krungsri.com
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา
กดนัด
กดนัด

Turn Pro | ชุดเทิร์นโปร

Turn Pro | ชุดเทิร์นโปร

สำหรับคุณที่ต้องการเทิร์นโปร มองว่าการลงทุนคือความท้าทาย สามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 

ตัวอย่างผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุน

กลุ่มทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์แนะนำ สัดส่วน
การลงทุน
เงินลงทุน (บาท) ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีอ้างอิง 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ของดัชนีอ้างอิง ของพอร์ตการลงทุน (% ต่อปี)
% ต่อปี บาท
เงินฝาก ออมมีแต่ได้* 15% 150,000 1.30% 0.20% 1,950
ตราสารหนี้ KFSPLUS 30% 300,000 1.39% /1 0.42% 4,170
KF-CSINCOM 10% 100,000 9.95% /2 1.00% 9,950
ตราสารทุน 1AMSET50-RU 30% 300,000 -3.18% /3 -0.95% -9,540
KFGBRAND-D 10% 100,000 -3.65% /4 -0.37% -3,650
KFGPROP-D 5% 50,000 6.52% /5 0.33% 3,260
    100% 1,000,000   0.61% 6,140
*อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
 
หมายเหตุ
รายละเอียดกองทุนแนะนำ
X