ไปหน้า Krungsri.com
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา
กดนัด
กดนัด

Basic | ชุดเบสิค

Basic | ชุดเบสิค

สำหรับคุณที่กำลังเริ่มต้นลงทุน และมองหาผลตอบแทนในการลงทุนที่มากกว่าเงินฝาก และนำผลกำไรไปใช้ต่อได้ในทุกองศาของชีวิต
 

ตัวอย่างผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุน

กลุ่มทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์แนะนำ สัดส่วน
การลงทุน
เงินลงทุน (บาท) ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีอ้างอิง 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ของดัชนีอ้างอิง ของพอร์ตการลงทุน (% ต่อปี)
% ต่อปี บาท
เงินฝาก ออมมีแต่ได้* 25% 250,000 1.30% 0.33% 3,250
ตราสารหนี้ KFSPLUS 50% 500,000 1.39% /1 0.70% 6,950
KF-CSINCOM 5% 50,000 9.95% /2 0.50% 4,975
ตราสารทุน 1AMSET50-RU 10% 100,000 -3.18% /3 -0.32% -3,180
KFGBRAND-D 5% 50,000 -3.65% /4 -0.18% -1,825
KFGPROP-D 5% 50,000 6.52% /5 0.33% 3,260
    100% 1,000,000   1.34% 13,430
*อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 
หมายเหตุ
รายละเอียดกองทุนแนะนำ
X