ไปหน้า Krungsri.com
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา
กดนัด
กดนัด

Advanced | ชุดมืออาชีพ

Advanced | ชุดมืออาชีพ

มืออาชีพเช่นคุณมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ตามความเสี่ยงจากการลงทุนที่มากขึ้น
 

ตัวอย่างผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุน

กลุ่มทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์แนะนำ สัดส่วน
การลงทุน
เงินลงทุน (บาท) ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีอ้างอิง 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ของดัชนีอ้างอิง ของพอร์ตการลงทุน (% ต่อปี)
% ต่อปี บาท
เงินฝาก ออมมีแต่ได้* 0% 0 1.30% 0.00% -
ตราสารหนี้ KFSPLUS 10% 100,000 1.39% /1 0.14% 1,390
KF-CSINCOM 20% 200,000 9.95% /2 1.99% 19,900
ตราสารทุน 1AMSET50-RU 45% 450,000 -3.18% /3 -1.43% -14,310
KFGBRAND-D 15% 150,000 -3.65% /4 -0.55% -5,475
KFGPROP-D 10% 100,000 6.52% /5 0.65% 6,520
    100% 1,000,000   0.80% 8,025
*อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
 
หมายเหตุ
รายละเอียดกองทุนแนะนำ
X