กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หากสนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่
ปิด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หากสนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน  หรือ สาขาที่ท่านใช้บริการอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม http:// www.krungsriasset.com/th/Provident-Fund/Provident-Fund.html
ดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
สินเชื่อสวัสดิการ
สินเชื่อสวัสดิการ
ประกอบไปด้วย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภค 
ปิด
สินเชื่อสวัสดิการ
สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*
 • สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานของบริษัทที่ลงนามในข้อตกลงของโครงการร่วมกับธนาคาร
 • สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์โอนเข้าบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกพิเศษเพียง MLR+5% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • สะดวกด้วยการชำระเงิน โดยหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งให้กับธนาคาร
หมายเหตุ * สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. กรุงศรี จำกัด, บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด  ตลอดจนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น ที่มีบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน
** ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 3 พ.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย MLR = 6.60% ต่อปี

เงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานของบริษัทที่ลงนามในข้อตกลงของโครงการร่วมกับธนาคาร
 • สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์โอนเข้าบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกพิเศษเพียง 17% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • สะดวกด้วยการชำระเงิน โดยหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งให้กับธนาคาร
ดูสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
วิธีเปิดบัญชีเงินเดือนสำหรับบริษัท
วิธีการสมัครเปิดบัญชีเงินเดือน
 • บริษัทติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร (ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์บริหารเงินสด)

ติดต่อเจ้าหน้าที่:
 • ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์บริหารเงินสด (Cash Management Sales Department): โทร 0 2626 2626 กด 3 กด 3
 • Krungsri Phone 1572
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572