เปิดบัญชีเงินเดือนกับกรุงศรีดีอย่างไร
 
เราช่วยให้การจ่ายเงินเดือนพนักงานมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น
อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับพนักงานที่ใช้บัญชีเงินเดือนกับกรุงศรีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือน
 
สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน
สำหรับพนักงาน
พบกับสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ และ สิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายที่เราเตรียมไว้ให้คุณ
สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน
สำหรับบริษัท
รวมสิทธิพิเศษ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินเชื่อสวัสดิการ และ เงินกู้อเนกประสงค์

 
วิธีเปิดบัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงาน
วิธีการสมัครเปิดบัญชีเงินเดือน
  • ติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
เอกสารการสมัคร
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) / ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
  • Krungsri Phone 1572

หมายเหตุ : วิธีการรับสิทธิประโยชน์ เพียงนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนมาแสดงและแจ้งผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิพิเศษได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา 
วิธีเปิดบัญชีเงินเดือนสำหรับบริษัท
วิธีการสมัครเปิดบัญชีเงินเดือน
  • บริษัทติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร (ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์บริหารเงินสด)

ติดต่อเจ้าหน้าที่:
  • ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์บริหารเงินสด (Cash Management Sales Department): โทร 0 2626 2626 กด 3 กด 3
  • Krungsri Phone 1572
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572