กองทุนรวม > ผลิตภัณฑ์
เพราะเราเข้าใจในทุกความต้องการ และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เราจึงได้นำเสนอกองทุนรวมหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ด้วยพันธมิตรกองทุนระดับแนวหน้า แท็กทีมมาเติมเต็มทุกพอร์ตการลงทุน

บลจ.กรุงศรี เป็น 1 ใน 5 บริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เป็นผู้นำในการนำเสนอกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายและครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท อาทิ กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ LTF-RMF และ กองทุน FIF และเป็นบริษัทการเงินในเครือ MUFG ธนาคารชั้นนำระดับโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เป็นผู้นำด้านจัดการลงทุน Retirement Service and Asset Management ที่มีระบบการบริหารจัดการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ CIMB-Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย เกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคซึ่งได้แก่ Principal Financial Group ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 673.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 61) และ CIMB Group สถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศมาเลเซีย หนึ่งในผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บลจ. ภัทร”) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“KKP”) ให้บริการจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล มีประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทตราสารทั้งในและต่างประเทศ มีปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจน โดดเด่นด้านการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก โดยทีมผู้จัดการกองทุนทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทในการกลั่นกรอง มุมมองการลงทุน ผสมผสานกับมุมมองนักวิเคราะห์ภายนอก
บริษัทจัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Manulife Asset Management”) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกในเครือของ Manulife Financial โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมในตลาดสำคัญทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการด้านจัดการลงทุนแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Manulife และ John Hancock Manulife Asset Management ทีมงานการลงทุนที่มากประสบการณ์รวมทั้งนักวิเคราะห์กว่า 475 คน กระจายอยู่ 16 ตลาดทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึง 10 ตลาดภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.ยูโอบี”) ถือหุ้นโดย UOB Asset Management Ltd. (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการเงินชั้นนำในสิงคโปร์ ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกันกว่า 34.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 60) บลจ.ยูโอบี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนทั้งในด้านตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยให้บริการด้านการจัดการกองทุนครอบคลุมในหลายประเภทกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 26 ปี มุ่งมั่นนำพาองค์กรเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระดับอาเซียนในนามกลุ่ม KGI กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายบริหารเงินลงทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยการนำเสนอ รูปแบบการลงทุนทั้งเชิงรุก (Active) และเชิงรับ (Passive) และบริการที่ดีเลิศ รวมถึงบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนและปฏิบัติงานเพื่อเป็น “หนึ่งในความไว้วางใจ”