ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พาคุณทะยานสู่ความสำเร็จที่สูงกว่า ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เฉียบขาดดุจเหยี่ยวด้านการลงทุน คัดสรรแต่กองทุนฟอร์มดีจากหลาย บลจ. ชั้นนำมาให้คุณ เพื่อโอกาสการลงทุนง่ายๆ ในที่เดียว
 

สะดวกกว่า เมื่อมาที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เพราะเราคัดสรรกองทุนรวมหลากหลายประเภท  พร้อมให้คำแนะนำการลงทุน
และบริการที่สะดวกสบาย เพื่อให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นไปอีกขั้น

หลากหลายกองทุนที่ตอบโจทย์ทุกการลงทุน
หลากหลายกองทุนที่ตอบโจทย์ทุกการลงทุน
หลากหลายกองทุน
ที่ตอบโจทย์
ทุกการลงทุน
ช่องทางให้บริการที่สะดวกสบาย
ช่องทางให้บริการที่สะดวกสบาย
ช่องทางให้บริการ
ที่สะดวกสบาย
คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ
คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ
คำแนะนำการลงทุน
ที่เหมาะสมกับคุณ

พร้อมด้วยพันธมิตรกองทุนระดับแนวหน้า

แท็กทีมมาเติมเต็มทุกพอร์ตการลงทุน

บลจ.กรุงศรี เป็น 1 ใน 5 บริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก เป็นผู้นำในการนำเสนอกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหลากหลายและครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท อาทิ กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ LTF-RMF และ กองทุน FIF และเป็นบริษัทการเงินในเครือ MUFG ธนาคารชั้นนำระดับโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดดเด่นด้วยศักยภาพในตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารทางเลือกอื่นๆ พร้อมมีพันธมิตรระดับโลกร่วมคัดสรร และสร้างนวัตกรรมที่ตอบทุกเป้าหมายการลงทุน
บลจ. ทิสโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการการจัดการลงทุนครบวงจร ทั้งกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม มีความเชี่ยวชาญการจัดการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมกันกว่า 290,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) บลจ.ทิสโก้ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
บลจ.พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ และการบริหารสินทรัพย์ ที่มีระบบการบริหารจัดการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย โดยเกิดจากความร่วมมือของสองสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้แก่ Principal Financial Group® ประเทศสหรัฐอเมริกา (หนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจัดอับดับ FORTUNE 500®) ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 675 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) และ CIMB Group สถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศมาเลเซีย Principal Asset Management มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“KKP”) ให้บริการจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล มีประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทตราสารทั้งในและต่างประเทศ มีปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจน โดดเด่นด้านการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก โดยทีมผู้จัดการกองทุนทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทในการกลั่นกรอง มุมมองการลงทุน ผสมผสานกับมุมมองนักวิเคราะห์ภายนอก
บริษัทจัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Manulife Asset Management”) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกในเครือของ Manulife Financial โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการเงินลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมในตลาดสำคัญทั่วโลก รวมทั้งการให้บริการด้านจัดการลงทุนแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Manulife และ John Hancock Manulife Asset Management ทีมงานการลงทุนที่มากประสบการณ์รวมทั้งนักวิเคราะห์กว่า 475 คน กระจายอยู่ 16 ตลาดทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึง 10 ตลาดภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.ยูโอบี”) ถือหุ้นโดย UOB Asset Management Ltd. (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการเงินชั้นนำในสิงคโปร์ ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกันกว่า 34.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 60) บลจ.ยูโอบี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนทั้งในด้านตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยให้บริการด้านการจัดการกองทุนครอบคลุมในหลายประเภทกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 26 ปี มุ่งมั่นนำพาองค์กรเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระดับอาเซียนในนามกลุ่ม KGI กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายบริหารเงินลงทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยการนำเสนอ รูปแบบการลงทุนทั้งเชิงรุก (Active) และเชิงรับ (Passive) และบริการที่ดีเลิศ รวมถึงบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนและปฏิบัติงานเพื่อเป็น “หนึ่งในความไว้วางใจ”
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.อเบอร์ดีน”) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัท Aberdeen Asset Management Asia Limited (ณ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ถือหุ้น บลจ. อเบอร์ดีน อยู่ 99.99% ปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 54.32 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562


เปิดบัญชีกองทุน
เปิดบัญชีกองทุนบนกรุงศรีโมบายแอพได้แล้ววันนี้
ทำให้ทุกการลงทุนง่ายขึ้นกว่าเดิม เปิดบัญชีพร้อมซื้อขายได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้ สะดวกและรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดาวน์โหลด
และลงทะเบียน KMA

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
appstore playstore