กองทุนรวม > เริ่มต้นลงทุน > รู้จักวิธีลงทุน

เมื่อคุณเข้าใจความเสี่ยงและมีเป้าหมายการลงทุนแล้ว มาลองดู 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่เส้นทางลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมั่นใจ