กองทุนรวม > เริ่มต้นลงทุน > รู้จักความเสี่ยง

แม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับการลงทุนทั่วไป โดยจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองทุนว่านำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอะไร

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน คุณต้องทราบก่อนว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้แค่ไหน คุณต้องการอะไรจากการลงทุน คุณลงทุนได้เป็นระยะเวลานานแค่ไหน แล้วค่อยมองหากองทุนที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้

ลองมาดูกันดีกว่าว่า แบบไหน ที่ใช่คุณ

รู้จักความเสี่ยง บริหารความคาดหวัง
“ไม่สบายใจ หากลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเล็กน้อยไม่ว่ากัน ขอให้เงินต้นอยู่ครบ เงินก้อนนี้ตั้งใจจะนำไปใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า”
คุณเป็น : นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk Averse)*
ระยะเวลาของเงินลงทุน : ระยะสั้น
ความสามารถในการรับความเสี่ยง : ระดับต่ำ สำหรับสถานการณ์นี้
ประเภทกองทุนที่แนะนำ : กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
รู้จักความเสี่ยง บริหารความคาดหวัง
“คาดหวังผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก สามารถลงทุนได้นานขึ้น เพื่อได้ผลตอบแทนสู้เงินเฟ้อได้”
คุณเป็น : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ (Conservative)*
ระยะเวลาของเงินลงทุน : ระยะยาว
ความสามารถในการรับความเสี่ยง : ระดับต่ำ-ปานกลาง
ประเภทกองทุนที่แนะนำ : กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง - ยาว
รู้จักความเสี่ยง บริหารความคาดหวัง
“เข้าใจว่าการขาดทุนอาจเกิดขึ้นได้ แต่หากลงทุนระยะยาวขึ้น สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้”
คุณเป็น : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate)*
ระยะเวลาของเงินลงทุน : ระยะยาว
ความสามารถในการรับความเสี่ยง : ระดับปานกลาง-สูง
ประเภทกองทุนที่แนะนำ : กองทุนรวมผสม
รู้จักความเสี่ยง บริหารความคาดหวัง
“ยอมรับได้ถ้าระยะสั้นเกิดการขาดทุน หากมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว”
คุณเป็น : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive)*
ระยะเวลาของเงินลงทุน : ระยะยาว
ความสามารถในการรับความเสี่ยง : ระดับสูง
ประเภทกองทุนที่แนะนำ : กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
 
หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ข้างต้นรวมถึงภาพประกอบที่แสดงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคลนั้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพี่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างแท้จริง ภาพประกอบและคำอธิบายข้างต้นไม่สามารถใช้ทดแทนการทำแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability test) ที่คุณจะต้องทำเมื่อเปิดบัญชีกองทุนกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้