สัมผัสประสบการณ์อีกขั้น กับ KRUNGSRI PRIME

เอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและความมั่นคงทางการเงินยุคใหม่
 
เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า KRUNGSRI PRIME ที่มีเงินฝาก และ/หรือ การลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.กรุงศรี รวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (เฉลี่ย 6 เดือน ย้อนหลัง) หรือซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
KRUNGSRI PRIME LEADS YOU TO SUCCESS