สนใจสมัคร
KRUNGSRI PRIME
x
พร้อมก้าวสู่ล้านถัดไปหรือยัง

พร้อมก้าวสู่ล้านถัดไปหรือยัง

ไม่ว่ายุคสมัยไหน มนุษย์ต่างก็มองหา
ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ
การมองหาแมมมอธตัวใหญ่ยักษ์
ก็เหมือนการเลือกเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่ขึ้น
เช่นเดียวกับการก้าวสู่ล้านถัดไปของคุณ
ที่เต็มไปด้วยเรื่องท้าทายและความเสี่ยง
ก่อนจะลงมือ ต้องมีการวางแผน วางกลยุทธ์จัดการที่ดี
พร้อมก้าวสู่ล้านถัดไปหรือยัง
KRUNGSRI PRIME
จึงเตรียมบริการผู้ช่วยทางการเงิน
ไว้ให้กับคุณในหลากหลายช่องทาง

Krungsri The Advisory
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
โทร. 1572 กด 5

ล่าได้...ไม่มีล้า

สิทธิประโยชน์มากมายให้คุณไปต่อได้อีกไกล

ฟรี! ดูหนังที่ MAJOR CINEPLEX
ฟรี! ดูหนังที่
MAJOR CINEPLEX
ฟรี! เครื่องดื่มจาก BLACK CANYON
ฟรี! เครื่องดื่มจาก
BLACK CANYON
ฟรี! ฟิตเนสที่ WE FITNESS
ฟรี! ฟิตเนสที่
WE FITNESS
อยากมาล่าแมมมอธเงินล้านกับเรา

อยากมาล่า
"แมมมอธเงินล้าน"
กับเรา

เพียงคุณมีเงินฝากหรือลงทุนในกองทุนรวม
กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป*
 
 
ข้าพเจ้าตกลงและให้สิทธิแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกลงในเว็บเพจนี้ เพื่อให้ธนาคารติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ข้าพเจ้าภายใต้กรอบของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำกับและควบคุมดูแลสถาบันการเงิน