กรุงศรีมั่งมี QR และ กรุงศรีมั่งมี App

กรุงศรีมั่งมี QR และ กรุงศรีมั่งมี App

อยากมีมั่ง ต้องมั่งมี
กรุงศรีมั่งมี QR และ กรุงศรีมั่งมี App

กรุงศรีมั่งมี App คือ แอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าจากธนาคารกรุงศรี เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน เพิ่มความสะดวกสบาย รับเงินง่าย ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทอน ปลอดภัยกับรหัสผ่านส่วนตัวรวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดและลงทะเบียน
Krungsri Mung Mee

ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
Krungsri Mung-Mee (App Store) Krungsri Mung-Mee (Google play)


จุดเด่นของบริการ กรุงศรีมั่งมี QR และ กรุงศรีมั่งมี App
 
สะดวก
รับการชำระเงินด้วย QR code จาก Mobile Banking Application ของทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน
ง่าย
ไม่ต้องพกเงินเยอะ ไม่ต้องเก็บเงินสด

 
ปลอดภัย
เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านส่วนตัว 6 หลัก

 
มั่นใจ
แจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับค่าสินค้าหรือบริการ ตรวจสอบยอดขายและรายการย้อนหลังได้ทันที
 

 

ขั้นตอนการสมัครใช้กรุงศรีมั่งมี QR และ กรุงศรีมั่งมี App
ร้านค้าสามารถขอใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศ หลังจากธนาคารได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน จะทำการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบ ร้านค้าจะได้รับรหัสร้านค้า (MID) สำหรับเปิดใช้บริการกับกรุงศรีมั่งมี App ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ร้านค้าที่เจ้าของร้านเป็นบุคคลธรรมดา*
  • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ของธนาคารใดก็ได้
* สำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อาทิเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท ฯลฯ ไม่สามารถสมัครใช้กรุงศรีมั่งมี App ได้

เอกสารในการสมัคร
  • บัตรประจำตัวประชาชน

เริ่มต้นการใช้งาน:
  • ดาวน์โหลด “กรุงศรีมั่งมี App / Krungsri MungMee App” ผ่าน App Store หรือ Play Store
  • เปิดใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ด้วยรหัสร้านค้า (MID) และหมายเลขบัตรประชาชน
    หมายเหตุ: Citizen ID / ID Card Number
  • ร้านค้าควรทำรายการโอนเงินออกจากกรุงศรีมั่งมี App ทุกวัน เพื่อรองรับการรับชำระเงินในวันถัดไป*
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1572 หรือ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 
 
กรุงศรีมั่งมี App (cover)
กรุงศรีมั่งมี App (pin)
กรุงศรีมั่งมี App (menu)
กรุงศรีมั่งมี App (summary)
 

เพิ่มเติม
  • กรณีผู้ชำระค่าสินค้าจ่ายด้วย KMA (Krungsri Mobile App) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • กรณีผู้ชำระค่าสินค้าจ่ายด้วย Mobile Banking Application ธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละธนาคาร โดยค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์พร้อมเพย์เป็นดังนี้
จำนวนเงินโอน
(บาท/รายการ)
ค่าธรรมเนียม
(บาท/รายการ)
0 – 5,000 ไม่มีค่าธรรมเนียม
5,001 – 30,000 2
30,001 – 100,000 5
100,001 10
 
 
 
คำถามคำตอบเกี่ยวกับบริการชำระเงินด้วย QR Code

บริการธนาคาร

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ