#กรุงศรีอยู่นี่นะ

เพราะทุกคนต่างมีเรื่องยากๆ
ในชีวิตไม่เหมือนกัน
แต่ไม่ว่าเรื่องยากของคุณจะเป็นแบบไหน
#กรุงศรีอยู่นี่นะ เพื่อจัดการเรื่องยากๆ เหล่านั้น
ให้ทุกวันของคุณ...ง่ายได้

ทุกเรื่องยาก
ง่ากรุงศรีอยู่นี่นะ/ทุกเรื่องยาก ง่ายได้ได้
  • * อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • * วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
  • * สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทุกเรื่องยาก...ง่ายได้ #กรุงศรีอยู่นี่นะ

สาขากว่า 670 แห่ง และตู้ ATM กว่า 6,600 ตู้
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
จะช่วยเปลี่ยนทุกเรื่องยากของทุกคน
ให้ง่ายได้ทุกเวลา
ทุกเรื่องยาก
ง่ากรุงศรีอยู่นี่นะ/ทุกเรื่องยาก  ง่ายได้ได้
#กรุงศรีอยู่นี่นะ
KMA-Krungsri Mobile App
โหลด KMA-Krungsri Mobile App
เพื่อชีวิตที่ง่ายกว่า