ขั้นตอนการได้สติกเกอร์ฟรี

Registration-line
ตอบแบบสอบถามง่ายๆ
กรอกเสร็จกด "ส่งคำตอบ" ได้เลย!
โหลดสติกเกอร์สุดน่ารักไปใช้ฟรีได้เลย!
เพิ่มเพื่อน
กรอกข้อมูล
ยืนยัน
โหลดเลย

ร่วมสนุกง่าย แค่มีไลน์กรุงศรี


ระยะเวลากิจกรรม : 15 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

เงื่อนไขกิจกรรม :
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง LINE Krungsri Simple โดยเมื่อท่านที่กรอกแบบสอบถามครบตามที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2563 (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ภายในเวลา 23.00 น.)
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ในลำดับการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600 ทั้งสิ้นจำนวน 120 ท่าน จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 2 ใบ รวมมูลค่า 320 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน (จำกัดของกำนัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 120 ท่าน ผ่านทาง www.krungsri.com ในวันที่ 7 เมษายน 2563
  4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของกำนัลจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งของกำนัล ต่อธนาคารผ่านทางอีเมล digital.socialmedia@krungsri.com ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  5. ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งผ่านทางอีเมล digital.socialmedia@krungsri.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
  6. เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  7. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด