สินเชื่อ
Krungsri iFIN

สมัครผ่านมือถือ ที่ไหน
เมื่อไหร่ก็กู้ง่าย...

รู้ผลไวใน 1 วัน*


* เฉพาะการยื่นกู้ผ่านแอป KMA โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

สมัครสินเชื่อ ตรวจสอบสถานะสมัครสินเชื่อหรือ
อัปโหลดเอกสารเพิ่ม

สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ดีกว่าอย่างไร

register-icon

ติดตามสถานะได้

ด้วยตัวเอง
register-icon

อัปโหลดเอกสาร

ออนไลน์
register-icon

รับผลอนุมัติ

ไวกว่า
register-icon

ทำด้วยตัวเองไม่ว่า

ที่ไหน เมื่อไร

ลูกค้ากรุงศรี
ลูกค้าทั่วไป
interest

มีแอป KMA และมีบัญชีออมทรัพย์กรุงศรี รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3%

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krunsri iFIN ง่ายๆ ผ่านมือถือ
interest
1 กรอกแบบฟอร์มขอ
สินเชื่อ และอัปโหลดเอกสาร
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการสมัคร
account-zero
2 รับการติดต่อจาก
เจ้าหน้าที่เพื่อบอก
วงเงินที่ต้องการ
mobile
3 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อ
กลับเพื่อนัดหมาย
ลงนามเอกสาร
mobile
4 รับผลอนุมัติสินเชื่อ
ยืนยันวงเงินและรับเงิน
โอนเข้าบัญชี
สิทธิพิเศษ! สำหรับ
ลูกค้าที่มีแอป KMA

และมีบัญชีออมทรัพย์
กรุงศรี รับดอกเบี้ย

ถูกกว่าปกติสูงสุด 3% รับอีก! กระเป๋าเดินทาง 28 นิ้ว*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  • อายุ 20-59 ปี
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
    • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ
interest
สำเนาบัตรประชาชน
interest
สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
interest
สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
interest
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
กรณีเจ้าของกิจการ
interest
สำเนาบัตรประชาชน
interest
หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
interest
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
interest
ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
interest
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ) 
 

อยากได้สิทธิพิเศษ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ต้องทำอย่างไร

interest interest
มีแอปพลิเคชั่น
KMA
interest interest
ไม่เคยผูกบัญชี
เงินฝากบน KMA
interest interest
ไม่มีแอปพลิเคชัน
KMA
interest interest
มีบัญชี
ออมทรัพย์กรุงศรี
interest
interest
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อแนะนำสินเชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม


อัตราดอกเบี้ย

*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ


 
กรอกข้อมูลเพื่อ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ