ผลิตภัณฑ์

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระค่าสินค้า และสินเชื่อบุคคล รวมถึง ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์วีซ่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า คาร์ด
บัตรเครดิตกรุงศรี
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า